Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Etäseuranta tuo vaikuttavuutta terveydenhuoltoon ja tukee hoitoa oikea-aikaisesti

Ennakoiva etäseuranta perustuu markkinoilla olevaan mittausteknologiaan ja sitä tukevaan digitaaliseen hoitoketjuun.

Kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitetut etäseurantapalvelut, joita Roche on aktiivisesti kehittelemässä partnerien kanssa, tuovat toivottua vaikuttavuutta terveydenhuoltoon. Rochen etäseurantapalvelu tarjoaa ennakoivan ratkaisun, jonka tavoitteena on vähentää terveydenhuollon palveluissa käyntimääriä, keventää terveydenhuollon henkilöstön työkuormaa ja parantaa potilaiden hoitokokemusta.

Suunnittelemme alussa etäseurannan digitaalisen hoitopolun toiminnan vaatimusten mukaisesti. Sovitamme mittaukset, seurannan interventiot ja yhteydenpidon toimintamallit siten, että ne keventävät hoitohenkilöstön kuormitusta ja tarjoavat potilaille turvallisuutta ja hyvinvointia kasvattavan ratkaisun. Etäseurantapalvelun tavoitteena on vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muihin tehtäviin ja kehittää hoitoketjua laadullisesti. Se tarjoaa asiakaslähtöisen ratkaisun, joka tutkitusti auttaa parantamaan potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

Lue lisää