Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210
Koulutukset – Ediste-palopuheKoulutukset – Ediste-palopuhe™

Palvelustrategia
Parhaat keinot kilpailuetusi kirkastamiseen

Koulutukset – Ediste-palopuhe

Tuotteistaminen
Koeteltu formaatti, jonka avulla sorvaat palvelullesi törkeän lupauksen

Koulutukset – Ediste-palopuhe

Dollarisaatio - Työvälineet, joilla konkretisoit arvosi asiakkaalle

Koulutukset – Ediste-palopuhe

Oma palvelukonttori
Parhaat käytännöt palvelutuotannon käynnistykseen

Koulutukset – Ediste-palopuhe

Asiakkuudenhallinta
Muuta perinteinen palvelusopimus tuottavaksi yhteistyömalliksi

Tuotteistuskoulutus – Ediste-palopuhe™

Palvelustrategia-koulutus

Kirkasta kilpailuetusi

Muutama tunti palvelustrategian parissa saattaa muuttaa yrityksesi tulevaisuuden. Edisteen strategiakoulutus avaa bisneksen kasvupolkuja ja paljastaa kannattavien palvelumallien ainesosat. Koulutukseen kuuluu:

 • Tarinoita törkeistä lupauksista ja onnistuneista palvelustrategioista
 • Esimerkkejä useista suomalaisista suuryrityksistä
 • Tinkimättömiä näkemyksiä strategiatyön parhaista keinoista  
 • Runsaasti keskustelua ja perinteisten mallien kyseenalaistamista

Strategiakoulutus sopii päättäjille ja palvelukehityksen avainhenkilöille.

Mihin kysymyksiin vastaamme?

 • Miten kirkastat kilpailuetusi?
 • Mikä on kannattavin kohderyhmä palveluillesi?
 • Miten varmistat, että palvelukehityksesi tekee oikeita asioita?
 • Miten käännät perinteisen bisneksen kutistuvat katteet kasvuksi?
 • Miten kasvatat asiakkuuksien arvoa ja tuottoa?
 • Millaisista hyvistä ja huonoista palvelustrategiaesimerkeistä voit oppia?

Tuotteistuskoulutus

Tuotteista palvelullesi törkeä lupaus

Tuotteistamisen tehovalmennukseen käymme läpi tuotteistamisen keskeiset työvaiheet ja tavoitteet. Koulutukseen kuuluu:

 • Tarinoita törkeistä lupauksista
 • Esimerkkejä useista suomalaisista suuryrityksistä
 • Tinkimättömiä näkemyksiä palvelukehityksen parhaista keinoista  
 • Runsaasti keskustelua ja perinteisten mallien kyseenalaistamista

Tuotteistuskoulutuksen aikana romutamme perinteisiä ajattelumalleja ja raivaamme tilaa kokeilevalle palvelukehitykselle. Koulutuksessa tutustumme LEAN-henkisiin kehitysmenetelmiin ja pohdimme törkeitä palvelulupauksia. 

Tuotteistuskoulutus sopii hyvin myyntihenkisille palvelukehittäjille, jotka haluavat kehittää ratkaisumyynnin taitojaan.

Mihin kysymyksiin vastaamme?

 • Mitä tuotteistaminen tarkoittaa?
 • Miten laadit palvelullesi törkeän lupauksen?
 • Kuinka poistat ostajaa vaivaavan riskin tunteen?
 • Mistä tuotteistusprojekti kannattaa aloittaa?
 • Miten konkretisoit aineettoman palvelun?
 • Miten laadit tarinan, joka tarttuu ja monistuu?
 • Miten dollarisoit asiakkaasi hyödyt?
 • Millaisia osia kuuluu onnistuneeseen tuotteistukseen?

Dollarisaatiokoulutus

Konkretisoi ainutlaatuinen arvosi asiakkaalle

Dollarisaatiokoulutus keskittyy asiakkaan palvelusta saamien hyötyjen dollarisointiin ja sen perusteella annettavaan törkeään palvelulupaukseen. Puhe sisältää:

 1. Tarinoita onnistuneista dollarisaatioista
 2. Esimerkkejä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten palvelumalleista
 3. Tinkimättömiä näkemyksiä dollarisaation parhaista keinoista  
 4. Pelotonta perinteisten palvelulupausten kyseenalaistamista ja keinoja kilpailijoista erottumiseen

Perinteet haastava arvonäkökulma kääntää osallistujien ajatukset uuteen asentoon ja innostaa rajoja rikkovaan palvelukehitykseen.

Mihin kysymyksiin vastaamme?

 • Miten tunnistat asiakkaasi ongelman arvon?
 • Miksi asiakkaalle on tarjottava oikein dollarisoitu vertailukohta?
 • Miten ohjaat asiakkaasi huomion hinnasta hyötyihin?
 • Miten hyödynnät arvon ankkurointia hinnoittelussasi?
 • Miten paketoit arvon asiakkaan koon tai liiketoiminnan kypsyystason mukaisiin kokonaisuuksiin?
 • Miten dollarisoit palvelusi koemyynnissä tai pilotoinnissa?
 • Miten rakennat dollarisaatiosta bisneksesi kilpailuedun?
 • Miltä näyttää hyvä dollarisaatio ja miten sellainen rakennetaan?

Oman palvelukonttorin rakentaminen

Käynnistä hittipalveluiden tuotantokone

Palvelukonttori on toimintamalli, jonka avulla tuotteistamisen erikoisjoukot takovat uusia hittipalveluita tehokkaan palvelukehitysmallin avulla. Koulutukseen kuuluu:

 • Tehokkaita palvelukehitysmalleja ja ohjeita niiden soveltamiseen
 • Esimerkkejä menestyneistä palvelukehitystiimeistä
 • Lean-henkisiä prosessimalleja palvelutuotantoon  
 • Apua ja vinkkejä oman organisaatiosi ja toimituskykysi kehittämiseen

Koulutuksen aikana romutamme perinteisiä ajattelumalleja ja raivaamme tilaa kokeilevalle palvelukehitykselle. Koulutuksessa tutustumme LEAN-henkisiin kehitysmenetelmiin ja pohdimme törkeitä palvelulupauksia. 

Tuotteistuskoulutus sopii hyvin myyntihenkisille palvelukehittäjille, jotka haluavat kehittää ratkaisumyynnin taitojaan.

Mihin kysymyksiin vastaamme?

 • Miten testaat uuden tai päivitetyn palvelun houkuttelevuuden asiakaskunnassasi?
 • Miten pidät palvelukehityksen riskit pieninä?
 • Miten viet palvelusi myyntiin nopeasti?
 • Miten tuet omaa organisaatiotasi uuden palvelun toimituksessa?
 • Miten autat asiakastasi muuttamaan toimintatapojaan?
 • Miten varmistat palvelusi jatkuvan kehittymisen?
 • Miten todennat palvelullesi asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet?
 • Miten kehität ratkaisumyynnin osaamista?

Asiakkuudenhallinnan valmennus

Rakenna palvelusopimuksesta yhteistyömalli

Asiakkuudenhallinnan valmennuksessa perehdymme asiakkuuksien johtamiseen ja kumppanuuksien hallintaan. Koulutukseen kuuluu:

 • Koeteltuja asiakkuudenhallinnan toimintamalleja
 • Esimerkkejä tehokkaista palveluorganisaatioista
 • Käytännöllisiä vinkkejä oman asiantuntijuuden kehittämiseen 
 • Keinoja palveluiden toimittamiseen, mittaamiseen ja johtamiseen

Asiakkuudenhallinnan valmennus sopii hyvin palveluorganisaatioille, jotka haluavat kehittyä perinteisestä palvelutoimittajasta asiakkaan tulosvetoiseksi avainkumppaniksi. 

Mihin kysymyksiin vastaamme?

 • Miten vastaat asiakkaidesi odotuksiin?
 • Miten luot oikeita odotuksia ja lunastat antamasi lupaukset?
 • Millainen on hyvä asiakkuudenhallintamalli?
 • Miten rakennat omaan liiketoimintaympäristöösi sopivan mallin?
 • Mitä asiakkuudenhallinta edellyttää palvelutuotannoltasi ja myynniltäsi?
 • Miten luot yhteiset asiakkuuden pelisäännöt asiakkaan kanssa?
 • Mikä on OKR-malli ja miten hyödyt sen opeista?

Koulutuspaketit ja hinnat

Ediste-palvelut

Lyhyt ja ytimekäs

 • Tuotteistuksen tietoisku projektiryhmälle tai tuotteistuksesta kiinnostuneille
 • Kesto 1-2 tuntia
 • Veroton hinta 1 450 €

Pintaa syvemmältä

 • Tutustuminen tuotteistamisen tärkeimpiin teemoihin
  ja välineisiin
 • Kesto 3-4 tuntia
 • Veroton hinta 1 950 €

Kattava näkemys

 • Perehtyminen valittuihin tuotteistuksen teemoihin tai kattava yleiskoulutus tuotteistajalle
 • Kesto 5-7 tuntia
 • Veroton hinta 2 850 €