Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

VisualLeader -pilvipalvelu takaa onnistuneen rakennushankkeen

A-Insinöörien pilvipalvelu uudistaa rakennushankkeiden johtamista VisualLeader -portaalin ympärille rakennetulla hankejohtamisen konseptilla, joka auttaa ohjaamaan rakennusprojektin alusta asti asetettuihin tavoitteisiin. Visuaalinen projektinjohtamisjärjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen, paikasta riippumattoman tilannekuvan projektin johtamiseen, auttaa tasapainottamaan aikataulun, kustannukset ja laadun sekä estää riskejä hukkumasta tiedon tulvaan.


Tilannekuvaportaali kokoaa kaiken datan ja esittää sen visuaalisesti, millä taataan proaktiivinen projektinjohtaminen. Pilvipalvelu on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä skaalautuu keskisuurista investointiprojekteista kansainvälisiin megahankkeisiin. Uuden ajan johtokeskus ja CAVE-ympäristö antavat monimuotoiset visualisoinnin keinot sekä mahdollisuuden astua todellisen kokoiseen virtuaaliseen tilaan, havainnoida suunnitelmia ja kehittää niitä tehokkaasti yhdessä.

Rakennushanke voidaan viedä läpi parhaita käytäntöjä soveltaen systemaattiseen hankejohtamisen mallin, A-Formaatin avulla hyödyntäen uusia johtamisen tapoja ja teknologioita kaikissa rakennushankkeen vaiheissa, tavoitteiden asetannasta käyttöönottoon.

LUE LISÄÄ OSOITTEESSA ains.fi/palvelut/visualleader/