Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Uutisia asiakkailtamme

roche
Etäseuranta tuo vaikuttavuutta terveydenhuoltoon ja tukee hoitoa oikea-aikaisesti

Ennakoiva etäseuranta perustuu markkinoilla olevaan mittausteknologiaan ja sitä tukevaan digitaaliseen hoitoketjuun. Kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitetut etäseurantapalvelut, joita Roche on aktiivisesti kehittelemässä partnerien kanssa, tuovat toivottua vaikuttavuutta terveydenhuoltoon. Rochen etäseurantapalvelu tarjoaa ennakoivan ratkaisun, jonka tavoitteena on vähentää terveydenhuollon palveluissa käyntimääriä, keventää terveydenhuollon henkilöstön työkuormaa ja parantaa potilaiden hoitokokemusta. Suunnittelemme alussa etäseurannan digitaalisen hoitopolun toiminnan vaatimusten mukaisesti. Sovitamme mittaukset, seurannan interventiot ja yhteydenpidon toimintamallit siten, että ne keventävät hoitohenkilöstön kuormitusta ja tarjoavat potilaille turvallisuutta ja hyvinvointia kasvattavan ratkaisun. Etäseurantapalvelun tavoitteena on vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muihin tehtäviin ja kehittää hoitoketjua laadullisesti. Se tarjoaa asiakaslähtöisen ratkaisun, joka tutkitusti auttaa parantamaan potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

aava
Tuottavuutta takuulla – Kilpailuetua henkilöstön hyvinvoinnista

Tuottavuutta takuulla -palvelumallin avulla rakennetaan henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetua. Aavan kehittämällä Tuottavuutta takuulla -kumppanimallilla toiminnan vaikuttavuutta selvitetään mittaamalla henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä, liiketoiminnan kehittymistä ja asiakaskokemusta. Se auttaa ennakoivasti tunnistamaan hyvinvointihaasteet ja -mahdollisuudet sekä juurisyyt niiden taustalla. Löydösten perusteella tehdään toimintasuunnitelma, joka tunnistaa, priorisoi ja konkretisoi toimenpiteet. Tuottavuustakuu Mallilla voidaan myös laskea, kuinka paljon tehoton työ maksaa euroissa. Kumppanimallissa hyvinvointiohjelman vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti ja investoinnista hyvitetään enimmillään jopa puolet, jos tavoiteltua vaikuttavuutta ei saada aikaan.

visma_webinaari
Visman webinaari: Miten tilitoimistopalvelut kannattaa hinnoitella ja tuotteistaa? (Antti Apunen Edisteeltä vieraana)

Antti Apunen Edisteeltä vieraili Visman webinaarissa kertomassa tilitoimistojen hinnoittelusta ja tuotteistamisesta.  Miksi pelkkä tuntipohjainen hinnoittelu on ongelmallinen malli? Mitä muita malleja kannattaisi hyödyntää? Miten palvelupaketointi kannattaisi toteuttaa? Katso webinaari ja saat vastaukset näihin ja raikkaita näkökulmia moniin toimintatapoihin.

Logo_Accountor
Accountor Financial Flow – Automatisoi taloutesi tietovirrat

Financial Flow – Automatisoi taloutesi tietovirrat Financial Flow on tilitoimiston kumppanipalvelu, joka yhdistää taloushallinnon digitaaliset palvelut käytössäsi olevaan kirjanpidon ohjelmistoon. Saat tueksesi liiketoimintaasi ymmärtävän asiakaspalvelun ja yhteyshenkilö, jotka auttavat asiakkaidesi talousprosessien sähköistämisessä ja liiketoimintasi kasvattamisessa. Suuri osa yrityksistä kaipaa tilitoimistoltaan tukea ja näkemystä talousprosessiensa digitalisoinnissa. Tarjolla on lukuisa määrä työvälineitä ja toimintamalleja, joista pitäisi osata valita sopivimmat ja myös tulevaisuudessa toimivat ratkaisut. Valinta ei ole helppo, jos kattava asiantuntemus puuttuu.

ramboll_circle
Circle by Ramboll -älykästä kiinteistö- ja portfoliotiedon hallintaa

Helppokäyttöinen Circle-kiinteistötietojärjestelmä on aina tukenasi tehokkaassa kiinteistöjen hallinnassa. Sijoituskiinteistöt, julkinen rakennus, muu kiinteistökokonaisuus tai maa-alueen, kuten seurakunnan hautausmaan hallinta. Näitä kaikkia yhdistää yksi asia. Kiinteistöalueita koskeva tieto on äärimmäisen tärkeää, mutta totuudessa usein sirpaleista ja vaikeasti hahmotettavaa. Tiedon lähteitä on liikaa, jolloin selkeä kokonaiskuva kiinteistön hyvinvoinnista voi olla haastava muodostaa. Circle kokoaa kiinteistöportfolion ja maa-alueiden tiedot yhteen paikkaan tarjoten kattavan kokonaiskuvan kiinteistön tilasta. Näin kiinteistön hallinta- ja ylläpitotehtävät voidaan hoitaa yhä luotettavammin, tehokkaammin ja tuottavammin.

loihde_trust
Loihde Trust – Viria Security, Spellpoint ja Tansec ovat nyt Loihde Trust

Nykypäivänä tehokas uhkien torjunta vaatii näkyvyyden kokonaisturvallisuuteen. Digitalisoituneessa maailmassa perinteinen jako turvallisuuden eri osa-alueiden välillä ei enää toimi. Kyberturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittely irrallaan jättää vääjäämättä aukkoja suojaukseen, eikä kokonaisuutta pystytä hallitsemaan selkeästi. Yksi turvallisuus® yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi helpoksi palveluksi. Palvelu tuottaa asiakkaan liiketoiminnan ominaispiirteet huomioivan tilannekuvan ja proaktiivisen suojauksen.

1 2 3