Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Uutisia asiakkailtamme

kss-energia1
Energiapalvelun tavoitteena hiilineutraali taloyhtiö

Ympäristövastuullisen taloyhtiön energiapalvelu suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää taloyhtiöön sopivan sekä luontoa ajattelevan energiapaketin, joka tarjoaa kiinteistön elinkaaren kattavan sähkö- ja lämpöratkaisun. Tavoitteena on hiilineutraali taloyhtiö ja neliöiden arvon nousu.

prodect
Prodect-sovellus parantaa tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä

Prodect yhdistää tiedon ja osaajat, jolloin liiketoimintaa ohjataan ajantasaisella tiedolla. Prodectin mobiili- ja selainsovellus edistää yhteistoimintaa sekä sujuvoittaa viestintää paikasta riippumatta. Asiakaslähtöisyyden avulla voi säästää aikaa ja rahaa sekä parantaa edellytyksiä saavuttaa tavoitteet.

Logo_A-Insinoorit
VisualLeader -pilvipalvelu takaa onnistuneen rakennushankkeen

A-Insinöörien pilvipalvelu uudistaa rakennushankkeiden johtamista VisualLeader -portaalin ympärille rakennetulla hankejohtamisen konseptilla, joka auttaa ohjaamaan rakennusprojektin alusta asti asetettuihin tavoitteisiin. Visuaalinen projektinjohtamisjärjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen, paikasta riippumattoman tilannekuvan projektin johtamiseen, auttaa tasapainottamaan aikataulun, kustannukset ja laadun sekä estää riskejä hukkumasta tiedon tulvaan.

Logo_Ramboll
Asuntorakentamisen suunnittelupalvelu takaa vaivattoman ja tehokkaan rakennushankkeen

Pieniin osiin pilkottu urakka vaatii jatkuvaa tekijöiden ja työvaiheiden yhteensovittamista. Viivästyksiä tulee helposti, laatu kärsii ja urakkakustannus kasvaa ennakoimattomasti. Ramboll Asuntotaitaja on suunnittelupalvelu, jonka avulla rakennushanketta johdetaan ja koordinoidaan vaivattomasti suunnittelualat yhdistävän asiantuntijan avulla. Keskittymällä hankkeen kannalta olennaisiin asioihin kohde valmistuu aikataulussa – tai jopa etuajassa.

Logo_Bilot
BilotGo.AI reverse hackathon produces business-relevant AI solutions in eight weeks

Hackathons usually involve several teams working on one business-related challenge for a single company for a short period of time, such as one weekend. Bilot decided to approach the traditional hackathon in a different way: why not invite several companies with several challenges and give the teams enough time to actually produce impactful, fully functioning solutions? Enter the BilotGo.ai reverse mega-hackathon.

jaicom-logo-2
Laskutuksen ja myyntisaatavien optimointi yhdellä palvelupaketilla

Myyntisaamisia on vaikea seurata ja ennustaa, kun tilausten, laskutuksen ja perinnän tietoja pitää yhdistellä useista järjestelmistä. Kun työvälineet eivät ole yhdessä paikassa, on kokonaisuutta vaikea optimoida. Jaicom tarjoaa kokonaisvaltaista asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä laskutus- ja maksuliikennepalvelua sekä perintäpalveluita.

Logo_Bilot
A process is only as good as the data it runs on

Bad data kills customer experience, employee productivity and process reliability. Bad data kills analytics as well: no matter how fancy your real-time visualization tools are, if the data you are staring at is bad, the results won’t shine.

1 2