Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Rakenna palvelukehityksestä yrityksesi kilpailuetu

Palvelumuotoilu: Innovaatiosta pitää kasvattaa helposti myytävä ja ostettava tuote tai palvelu, jos siitä haluaa menestyksen. Hittipalveluita syntyy kuitenkin harvakseltaan. Syy ei ole ideoiden puute, vaan puolitiehen jämähtävät toteutukset. 

Voittajayritys tuotteistaa palveluita nopeasti ja säännöllisesti. Koska jokaisesta ideasta ei kasva hittituotetta, taitava kehittäjä tunnistaa ja hylkää huonot aihiot ajoissa. Kun hyvin myyvä ratkaisu löytyy, voittaja monistaa menestystä vauhdilla ja keskittää voimansa arvokkaita asiakashyötyjä tuottaviin palveluihin.

Tuotteistaminen kannattaa nostaa johtoryhmän asialistalle, koska:

  1. Isokaan yritys ei selviä, jos tarjooma ei uudistu. Vuonna 1965 Fortune 500 -listatut yritykset olivat nauttineet kunniasta keskimäärin 33 vuotta. Vuonna 2026 listallaoloaika on keskimäärin enää 14 vuotta.
  2. Palvelualustat ovat viime vuosien voittajia. Alustoilla kerätty data on synnyttänyt uudenlaisen tietotalouden, joka palvelee tekoälyn kaltaisten teknologioiden kasvua. Palvelukehittäjät ovat tämän uuden talouden suunnittelijoita.
  3. Asiantuntemusta poistuu yrityksistä vauhdilla. Kun asiakkaat ulkoistavat prosessejaan, asiantuntijapalveluiden merkitys kasvaa. Se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja maailmalla.

Haastajasta hittipalveluksi -kirja kertoo tarinoita suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, jotka ovat tuotteistaneet toimialaansa mullistaneita menestyksiä. Tuotteistaminen on kokonaisuus, ja kirja perustuu sadoista tuotteistushankkeista kerättyihin kokemuksiin ja työkaluihin.

Haastajasta hittipalveluksi on tuotteistajan tiekartta strategiasta käytäntöön ja käytännöllinen opas jokaiselle tuotteistamista harkitsevalle tai taitojaan kehittävälle. Kirja tarjoaa selkeiksi askelmiksi jaetun oppaan, joka käy läpi palvelun ja tuotteen kaupallistamisen keskeiset vaiheet.

Kirjan avulla vältät jo tehdyt virheet ja kokoat oppien avulla palvelukehityksen iskujoukon, joka hioo särmikkäistä ideoista sujuvia palveluformaatteja. Saat toimintamallin ideasi pikaiseen paketointiin. Löydät vastauksen tuotteistajan yleisimpiin kysymyksiin ja keräät ideoita oman hiekkalaatikkosi ulkopuolelta.

Miksi hyvä idea ei aina lähde lentoon?

Asiantuntija on usein näkökulmansa vanki. Hän on kehittänyt palvelun tai tekniikkaa, jota hän pitää vallankumouksellisena tai ainakin merkittävänä. Samaan aikaan ostaja katsoo hämillään vierestä, kun hän ei millään keksi, mitä hyötyä myyjän kauppaamasta innovaatiosta voisi olla. Kun myyjän ja ostajan ajatukset eivät kohtaa, on sekä myyminen että ostaminen vaikeaa. Silloin hyväkin idea jää väistämättä lähtökuoppiinsa.

Tarvittaisiinko jonkinlaista ajattelunmuutosta, että kehitystyö otettaisiin tosissaan?

Suuressa yrityksessä tuotteistajan pitää tasapainotella kahden tavoitteen välillä. Perinteinen bisnes vaatii jatkuvaa huomiota, koska se synnyttää liiketoiminnan pääasialliset tuotot. Uudet ideat eivät aluksi tuota juuri mitään ja niitä edistetään pahimmillaan vain silloin, kun muista töistä vapautuu resursseja. Startupissa tilanne on toinen, koska siellä uuden idean menestyminen on bisneksen elinehto.

Isoissa firmoissa ratkaisu voi olla palvelukehityksen malli, joka takaa voimavarat, työrauhan ja selkeät pelisäännöt uusille ideoille ja niiden kehittäjille. Toisaalta kehittäjiltä pitää vaatia, että he pystyvät osoittamaan tuotteistuksen alkumetreistä alkaen, mitä asiakkaan polttavia ongelmia he ratkaisevat ja miten asiakkaan saama hyöty on dollarisoitavissa.

Millaisia hyötyjä tuotteen muuttaminen palveluksi voi tarjota?

Neste muutti Polttoaineturva-paketin avulla esimerkiksi datakeskusten ja sairaaloiden varavoiman polttoainetarpeen palveluksi. Asiakkaan ei enää tarvinnut ostaa ja laskea polttoainelitroja, vaan hän sai kokonaisvaltaisen ja automaattisen ratkaisun polttoainetäydennyksiin ja polttonesteiden laadunvarmistukseen. Ja mikä tärkeintä, asiakas saattoi ulkoistaa polttoaineesta muodostuneen merkittävän tase-erän ja vapauttaa rahat muuhun käyttöön. Paketoinnilla Neste loi kilpailijoista erottuvan palvelun ja tarjosi asiakkailleen ainutlaatuisia hyötyjä.

Miten palvelumuotoilu ja palvelun tuotteistaminen liittyvät toisiinsa?

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu tukevat toisiaan. Tuotteistamisessa keskitytään usein myynnillisiin ja kilpailukykytekijöihin, palvelumuotoilulla keksitään, kehitetään ja suunnitellaan palveluprosesseja. Tuotteistaminen tarjoaa esimerkiksi dollarisaation ja muita erityisiä työvälineitä, joiden avulla myyjä pystyy perustelemaan ostajalle palvelunsa ainutlaatuiset hyödyt ja mahdollisuudet.

Tuotteistaminen on erittäin ajankohtainen aihe juuri nyt, kuten palveluihin perustuvien alustojen (esimerkiksi Amazon ja Google) kasvu markkina-arvoltaan suurimmiksi yhtiöiksi on osoittanut. Ne ovat tuotteistaneet itselleen ylivoimaiset kilpailuedut taitavasti ja huippunopeasti.

Tutustu kirjaan AlmaTalentin verkkokaupassa