Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Mikä on palvelun tiekartta?

Tiekartta järjestää palvelusi kehitysvaiheet ja kertoo, milloin palvelusi on valmis myyntiin. Se konkretisoi päätöksentekopisteet ja visualisoi hankkeen etenemisen asiantuntijoillesi. Tiekartan avulla resursoit kehitystehtävät, pilotoinnin sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävät ajoissa.

Tiekartta on ensisijaisesti omalle organisaatiollesi tarkoitettu työväline. Voit julkaista sen myös asiakkaasi tiedoksi, jos siitä on hänelle hyötyä. Voit tehdä tiekartasta myös asiakaskohtaisia versioita, jos tavoitteenasi on esimerkiksi räätälöidä tai laajentaa palvelua sopimuskauden aikana.

Tiekartta kuvaa onnistumisesi kannalta kriittiset tehtävät ja auttaa valmistautumaan niihin. Vaikkapa asiakaskunnan tuotanto-ongelmia kartoittava tutkimus edellyttää vertailutiedon keräämistä ja analysointia, jotka pitää aikatauluttaa mukaan palvelukehitykseen.

Ensimmäinen tehtäväsi tiekartan valmistelussa on yhteensovittaa yrityksesi ydintavoitteet palvelukehityksen vaatimusten kanssa. Jos esimerkiksi olet päättänyt luottaa kanavakumppanuuksiin, asiakkaille suoramyytävä palvelu on ilmeisessä ristiriidassa strategiasi kanssa (paitsi jos tarkoituksenasi onkin haastaa yrityksesi perinteinen palvelumalli).62

Palvelukehityksesi prosessiin kannattaa lisätä portteja, joiden läpi aihiosi on selvittävä. Jokaisella portilla on ennalta määriteltyjä kriteerejä, joiden pohjalta palvelukehitysryhmäsi päättää jatkosta tai idean kuoppaamisesta. Jos esimerkiksi koemyynti ei suju, kannattaa juurisyy selvittää ja ratkaista, ennen kuin jatkat seuraavaan työvaiheeseen.

Porttien läpäisykriteerien pitää perustua palvelun tuottamaan asiakas- ja liiketoiminta-arvoon, ei siihen kuinka monta tuntia tuotekehitysryhmäsi on puurtanut. Tehokas palvelukehitysorganisaatio osaa myös kaksi maailman vaikeinta vokaalia, e:n ja i:n, eli keskeytä tuottamaton hanke ajoissa.

Hyvässä tiekartassa työvaiheet on jäsennelty ja aikataulutettu valmiiksi. Näin nopeutat työtä ja päätöksiä. Aikaasi ei kulu projektisuunnitelman säätämiseen, vaan voit keskittyä kehittämiseen. Tiekartta voi tarjoaa kaikille palveluillesi yhdenmukaiset arviointiperusteet, jotka opit ottamaan huomioon hyvissä ajoin ennen seuraavaa päätöksentekopistettä.

Kun purat kehityshankkeen osiin, saat samalla avaintehtävistä näppärän tarkistuslistan. Palvelusi pitää vastata moniin vaatimuksiin, joista monet tulevat palvelukehitystiimisi ulkopuolelta. Esimerkiksi viranomainen voi vaatia selostusta vaikkapa palveluun liittyvien tietojen käsittelystä tai palvelussasi käytettävien kemikaalien varastoinnista. Tarkistuslista varmistaa, että kehittäjät muistavat vastata kaikkiin kriittisiin vaatimuksiin.

Suunnitelma päivittyy, kun työsi etenee. Saat ajantasaista tietoa kehityksen vaiheista. Säästyt erillisen viestimisen vaivalta, kun tietoa tarvitsevat kollegasi ja kumppanisi pääsevät tarkistamaan tilanteen suoraan tiekartasta. Voit julkaista tilannetiedot myös asiakkaallesi, jos palvelumallisi sitä edellyttää tai siitä on hyötyä myynnillesi.

Tiekartta on palvelukehityksesi tehokkuuden mittari. Se näyttää, mitkä tavoitteet ovat valmistuneet aikataulussa ja mitä töitä on vielä avoinna. Mallin avulla seuraat avaintuloksia ja reagoit ongelmiin ajoissa. Voit kirjata tiekarttaan myös periaatteet, joiden mukaan palvelua kehitetään. Näin viestit yhteisen tavoitteen kaikille projektin osallistujille. Palvelukehittäjien on helppo verrata päätöksiään ja syntyneitä ominaisuuksia suunnitelmaan.

Tiekartan avulla teet oppimisesta osan palvelukehityksesi prosessia, kun varaat riittävästi aikaa tiedonhankintaan ja kouluttautumiseen. Asiantuntijoidesi kaistanleveyttä ei pala tuottamattomaan työhön, kun käytät ja kehität jo hyväksi havaittua suunnittelumallia.

 

Teksti: Antti Apunen: Haastajasta hittipalveluksi

Related Posts