Siemenkuja 2, 00700 Helsinki
020 734 5210

Uuden palvelun käynnistäminen on tahtolaji

Uuden palvelun käynnistäminen voi olla vaikeaa, vaikka tukena olisi aiempien bisnesten tukeva kassavirta. Nollasta aloittaminen ja uuden palvelun lastentautien parantaminen on työlästä. Lisäksi investoinnit halutaan pitää pieninä, kun tuottoja ei vielä tule.

Usein huomio kiinnittyy pelkkiin palvelukehityksen kustannuksiin, vaikka ne ovat vain osa kokonaisuudesta. Yksi ensimmäisistä tehtävistäsi on tunnistaa tuotteistamisen ohella palvelun koemyyntiin ja pilotointiin tarvittavat voimavarat. 

Hukkaat aikaa ja rahaa, jos hyvin tuotteistettu palveluaihio jää hyllylle makaamaan vain siksi, ettet ehdi tai jaksa koemyydä ja pilotoida sitä asiakasympäritössä.

Pääoman lisäksi tarvitset uuden palvelualueen asiantuntijoita ja osaavia kumppaneita sekä aikaa ajatus- ja toteutustyölle. Uuden palvelun käynnistäminen vaatii resursseja.  Kun lasket ensivaiheessa tarvitsemiasi resursseja, mieti myös seuraavia aiheita:

 • Työaika.
  • Pitääkö sinun priorisoida asiantuntijoiden voimia uuden tarjooman kehittämiseen ja toimittamiseen?
  • Onko työaikaa saatavilla vai varaako nykyinen liiketoiminta kaikki voimat?
  • Tarvitsetko täydentäviä resursseja?
 • Laitteet ja muut tukiresurssit.
  • Tarvitsetko palvelusi tuottamiseen uusia investointeja edellyttäviä koneita tai sovelluksia?
  • Ovatko jo olemassa olevat resurssit käytettävissä uuden palvelusi tuotantoon sovitussa laajuudessa?
  • Pystytkö hankkimaan pilotointivaiheessa tarvitsemasi palvelut tai tarvikkeet muualta?
 • Muiden yksiköiden tuki.
  • Tarvitaanko uuden palvelun toimittamiseen muiden yrityksesi osien apua?
  • Oletko varmistanut sitoutumisen yhteiseen tavoitteeseen hyvissä ajoin ennen aloitusta?
 • Myynnillinen panostus.
  • Oletko varmistanut, että myyjilläsi on hyvä syy tarjota myös uutta palveluasi ja kehittää sen tueksi tehokasta myyntiosaamista?

Jotta uuden palvelun käynnistäminen sujuu tehokkaasti ja pääset etenemään ketterästi, tee aluksi investointiarvio tuotteistus- ja pilotointivaiheen kustannuksista. Sovi myös suuntaviivoista, suuruusluokista ja aikataulutavoitteista. Voit täsmentää yksityiskohtia myöhemmin, kun etenet strategiavaiheesta kehitykseen ja pilotointiin.

Haastajasta hittipalveluksi -kirjan opeilla ankkuroit palvelusi arvon ja hinnoittelet kannattavasti sekä saat eväät uunituoreen palvelusi koemyyntiin ja pilotointiin asiakkaasi kanssa. 

Tutustu kirjaan AlmaTalentin verkkokaupassa

Related Posts